KVKK BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

 

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişiye (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu olan Güçsan1 Otomotiv Endüstriyel Makinaları Üretimi İth. İhr. San ve Tic. AŞ. (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Yazır Mahallesi Yazır Küme Evleri 190785 Ada 4 Parsel No:162-162A Çubuk/Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

gucsan1@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

 

II. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kanun’un 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’unun 13/2. maddesi hükmü gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

 

BAŞVURU

SAHİBİNİN

BİLGİLERİ

 

 

Ad-Soyad

 

T.C.Kimlik No/

Pasaport No

 

Doğum Tarihi

 

Cep Telefonu No

 

Adres

 

Veri Sahibiyim (kendi verilerimi talep ediyorum.

 

Veri Sahibi yakınıyım. (Başvuru yapabileceğinize dair vekâletname, yasal temsilcik kararı vb. ek olarak iletilmelidir.)

 

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden kurumumuzla olan ilginize uygun olanı işaretleyiniz.

Çalışanlarımızı için

 

□ Mevcut Çalışan

□ Eski Çalışan

□ Aday

 

Çalışma dönemi (yıl):

 

Adaylar için başvuru yılı:

 

 

Müşterilerimiz için

 

En Son Hizmet Alınan Birim:

 

 

Son başvuru tarihi:

 

 

Çalışanlarımızı için

 

□ Mevcut Çalışan

□ Eski Çalışan

□ Aday

 

Çalışma dönemi (yıl):

 

Adaylar için başvuru yılı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumla İlişki

Bilgisi

 

 

Müşteri

Çalışan / Eski Çalışan / Aday

Tedarikçi / Firma Çalışanı

Lütfen kişisel verileriniz ile taleplerinizi açıkça belirtiniz.

 

Lütfen talebinize yanıt vermemizi talep ettiğiniz gönderim yöntemi işaretleyin.

 

Adresime gönderim istiyorum.

 

E-posta adresime gönderim istiyorum.

 

Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum.

 

(Not: Vekâleten elden teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Sahibinin

Kanun Kapsamındaki

Talebi

 

 

İşbu başvuru formu ile Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amaçlanmıştır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı veya belirttiğiniz adrese cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

UYARI: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

TALEP EDEN

 

Güçsan1 Otomotiv Endüstriyel Makinaları Üretimi İth. İhr. San ve Tic. AŞ.

 

Talep Tarih:

 

Talep Eden Ad-Soyad-İmza

 

Teslim Alma Tarihi:

 

Teslim Alan Ad-Soyad-İmza

 

 

ANA SAYFA

REFERANSLAR

KURUMSAL

KVKK

MAKİNA PARKI

ÜRÜNLERİMİZ

İLETİŞİM

Copyright 2014 © Gücsan1 A.Ş. Tüm hakları saklıdır.